به گزارش سایت دلنا با کلپ (باهمکارتون ازدواج نکنید وگرنه اخراجید ) که در شبکه تلویزیونی شبکه دو پخش شد در خدمت شما هستیم ….

در یکی از شرکتهای زیر مجموعه یکی از  بانکها نامه ای ارسال شده است به صورت اتوماسیون که ازدواج بین همکاران ممنوع است و اگر اتفاق بیفتد اخراج هستید ……

حتما این کلیپو ببینید …..